dinsdag 17 maart 2015

 
De openbare bibliotheek is een basisvoorziening waar elke burger terecht kan met zijn vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning. 
Door de besparingen bij de Vlaamse overheid en bij de lokale besturen, door het ontmantelen van de provincies en het afschaffen van de bibliotheekplicht van steden en gemeenten, komt deze basisvoorziening in het gedrang. 
Het risico is groot, zeker op langere termijn. De lokale en decretale verankering van de openbare bibliotheken moet gegarandeerd worden. Alleen zo wordt de toegang tot bibliotheekvoorziening voor iedereen gewaarborgd. 
De VVBAD blijft de ontwikkelingen nauwgezet opvolgen.