woensdag 27 augustus 2014

Terug naar school!NIEUW! Samenleesboeken : ijzersterk en effectief concept, speciaal voor tutorlezen, duolezen en dyslectische lezers.

Tutorlezen
In deze Samenleesboeken wisselen twee leesniveaus elkaar om de paar regels af. De beginnende lezer leest de woorden gedrukt in grote letters. Een meer ervaren lezer leest de moeilijkere zinnen.
Deze boeken zijn perfect in te zetten voor tutorlezen maar ook  als extra oefening voor zwakke of dyslectische lezers.

Duolezen
In deze Samenleesboeken liggen de leesniveaus dichter bij elkaar. Sommige zinnen zijn in grotere letters gedrukt of in een andere kleur, hetgeen het lezen aangenaam motiveert  voor beide lezers.
De Samenleesboeken zijn eveneens goed in te zetten voor duolezen binnen één groep.NIEUWE BOEKEN!  Lesgeven, een mooi maar veeleisend beroep.

Zorgplicht, diversiteit, taalontwikkeling, gedragsproblemen, ontwikkelingsstoornissen, zorgkinderen en coaching zijn maar enkele van de termen waarmee leerkrachten geconfronteerd worden in de hedendaagse schoolomgeving. Het is geen evidentie om in de klas hiermee allemaal rekening te houden. Vandaar zijn er een aantal praktische handboeken bijgekomen in de bib die een houvast of een leidraad kunnen zijn.

De Groote Oorlog 14-18NIEUW! Boekentrolley : Klein in de Groote Oorlog

De bib is in het bezit van een mooi verzorgde boekentrolley over de Eerste Wereldoorlog  met o.a.  prachtig geïllustreerde boeken, bijhorende inspiratiegids, lesfiches en themamateriaal. De trolley is gratis uit te lenen door leerkrachten van het 5de en 6de leerjaar en de 1ste graad van het middelbaar onderwijs.
Dit initiatief werd ontwikkeld door de Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei in samenwerking met de lokale bibliotheken en door de Provincie Vlaams-Brabant ter beschikking gesteld.
Onze medewerkers geven hierover graag meer info.

De boekenstand van de Groote Oorlog kan je nog raadplegen tot het einde van de maand september. Er zijn verschillende gratis brochures verkrijgbaar over dit thema: - 100 jaar Groote Oorlog: 
-  Fietsen in Scheldenland
- 100 jaar Groote Oorlog: Wandelen in Scheldenland (Aalst, Dendermonde, Liezele)
- 100 jaar Groote Oorlog in Vlaanderen


-  

THEMASTAND SEPTEMBER "VIJFTIG JAAR MIGRATIE"


In 1964 sloot België historische akkoorden om de immigratie van Turken en Marokkanen mogelijk te maken. De nieuwe arbeidskrachten waren broodnodig. 50 jaar later wordt dit feit herdacht. Eerst kwamen de individuele arbeiders, later volgden hun familieleden. Hierdoor is onze westerse samenleving veranderd. Dit stuk migratiegeschiedenis veroorzaakte een evolutie naar een steeds grotere diversiteit binnen onze samenleving.

Lees deze levensverhalen in de boeken van de bib.