donderdag 16 augustus 2012

THEMASTAND SEPTEMBER "EEN HART VOOR KORTE VERHALEN"

Het kort verhaal is een prozatekst die zich gewoonlijk beperkt tot enkele personages. Het kan met een banaal beeld of idee, en zonder veel biografische details, inzicht geven in de psyche van het hoofdpersonage. Vanaf de 19e eeuw werd het kort verhaal beschouwd als een apart literair genre.
Enkele Nederlandstalige verhalenbundels vielen in de loop der jaren in de prijzen waaronder in 2010 Cees Nooteboom met "'s Nachts komen de vossen" die de Gouden Uil ontving.
Maar ook andere schrijvers nemen dit genre ter harte.

Onze aanwinsten voor 2012:
- Genezijde/Bart Plouvier
- Korte geschiedenis van het bedrog: de verhalen/Herman Koch
- Vrienden, vriendinnen en de rest van de wereld/Remco Campert
- Treinverhalen tussen Nederland, België en Frankrijk/Geert Van Istendael en anderen
- Schitterlicht/Siegfried Lenz
- Ten oosten van het westen : een land in verhalen/Miroslav Penkov